Để thảo luận về làm phim, dựng phim hoạt hình, làm hiệu ứng kỹ xảo, và v.v… bạn có thể liên hệ với anh Trần Trung qua email trantrung@tscd.vn hoặc điện thoại di động 0912019547