in

LoveLove

Bài tập của 16 bài học hiệu ứng After Effects

Tổng hợp các bài tập đi kèm với 16 bài học hiệu ứng After Effects

 • https://drive.google.com/file/d/1NXo6s0j82RH8u-HZt_cSoPnqoCd9CTG7/view?usp=sharing
 • https://drive.google.com/file/d/1zFbTXh9l9OMElS_q40Dfny2BtEpWJlsV/view?usp=sharing
 • https://drive.google.com/file/d/1nKYRyb-QEsnPH9CSmHPhtaEc97E8agHN/view?usp=sharing
 • https://drive.google.com/file/d/1bIHYXRvaQAbYRq02Nkex70YXk9jCCSPO/view?usp=sharing
 • https://drive.google.com/file/d/1ho0Zdx4vF-xKHN7XsspAH_YpyafHpuLM/view?usp=sharing
 • https://drive.google.com/open?id=1kRnGI_hKtVg2VqZMA_EVRZkApHWdMT9K
 • https://drive.google.com/file/d/1B6bdY11c6iRJXIETOv4gn7s_B_lqwSE1/view?usp=sharing
 • https://drive.google.com/file/d/1xbZLkNIChATzO_25oFCVoEhyMYm3Vu5U/view?usp=sharing
 • https://drive.google.com/file/d/1zq1qFrUnTzn8XkQy3GKYObiQrc4qHMOi/view?usp=sharing
 • https://drive.google.com/file/d/1z8GOl7QlzjO4bnJJw8pVq3m6AoCbW6yp/view?usp=sharing
 • https://drive.google.com/file/d/12zRzoDeLSSdoqsn4MXiF0PRQQzqfzv3h/view?usp=sharing
 • https://drive.google.com/file/d/1cZwwRqBSf6NAIMhvGBQEWLUxNYtzUn68/view?usp=sharing
 • https://drive.google.com/file/d/189C9UmyoRqS_ws8KB0T04dOnw60lfLZN/view?usp=sharing
 • https://drive.google.com/file/d/1KN76wPrqLksljuHBzJZLewM7FFlCR32Z/view?usp=sharing
 • Chú ý: không có bài tiết 14 và 16

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Gia Thai Nguyen

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

cách biên tập video 360 đơn giản dễ dàng trong premierepro0

Cách biên tập video 360 dễ dàng trong PremierePro

10 bí quyết hiệu ứng After Effect cho bạn học

10 bí quyết hiệu ứng After Effects cho bạn học