in ,

WTFWTF

Bài 3-Hướng dẫn làm hoạt cảnh

The thing about curly hair is that it’s a toss-up

Video quay tiết thứ ba trong 16 buổi học làm phim hiệu ứng đặc biệt trên After Effects của thầy Trung.

Tiết 3-1
Tiết 3-2


Tiết 3-4
Tiết 3-3

Khóa học gồm 10 bài lý thuyết và 6 buổi thực hành gồm các vấn đề:

Giao diện và thao tác điều khiển, quản lý thư viện và thư mục
Thiết kế Intro với Text và Keyframe animation
Học hiệu ứng Effect, Script và Export phim
Học về mặt nạ và âm thanh trong AE: Thực hành Thiết kế bài Presentation Animation.
Dạy về 3D trong AE, Camera, particle và null object. Thực hành Thiết kế Chữ 3D bị vỡ.
Học về Shapelayer và ứng dụng của Photoshop, Illutrator trong After Effects. Tạo ra một cảnh khoa học viễn tưởng Scifi
Dạy về làm mịn da trong After Effect: thực hành Thiết kế video ảnh cưới.
Tạo một bức poster chuyển động giống trong phim harry potter: Học về phông xanh và tracking.
Tạo hiệu ứng Teleport trong After effect: học về Particle, và chỉnh màu

What do you think?

2478 points
Upvote Downvote

Written by trantrung

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments