in ,

Bài 11: Làm việc qua lại giữa Premiere và Davinci

Video hướng dẫn bài 11 Làm việc qua lại giữa Adobe Premiere và Davinci Resolve

Phần 1: Tiến trình làm việc giữa đạo diễn và người làm màu
Chuyển dự án từ Premeiere sang Davinci Resolve
Một số lưu ý:
• Các file quay được xử lý trên Premiere nên ở trong cùng 1 thư mục
• Không sử dụng các hiệu ứng chuyển cảnh
• Sau khi tiến hành biên tập mới chuyển qua Davinci (không nên làm việc đồng thời). Ưu tiên quá trình biên tập trước.
• Không nên lưu trữ file qua ổ mạng (Virtual Map Driver)
Bước 1: Mở file Premiere đã xử lý phần biên tập
Bước 2: Chọn lệnh file- export XML – tên file xml
Bước 3: Mở Davinci Resolve tạo dự án mới đặt tên là Import Premiere
Bước 4: Thay đổi Framerate của dự án cho phù hợp với Premiere
Bước 5: Import file XML, đặt tên cho Timeline
Bước 6: Tiến hành xử lý màu
Phần 2: Tiến trình trả sản phẩm giữa người làm màu với đạo diễn
Chuyển dự án từ Davinci Resolver trở lại premier
Một số lưu ý:
• Sau khi sử lý, với mỗi clip nên tạo ra một snapshot để lưu lại thành database
• Quá trình xử lý file chỉ xử lý trên bảng color, không nên biên tập lại trên Davinci
• Cài đặt Desktop Video để chuyển đổi dự án giữa Davinci Resolve và Premiere (http://software.blackmagicd…)
Bước 1: Mở dự án đã xử lý màu trên Davinci Resolve
Bước 2: Xuất Timeline dự án ra file bằng cách vào bản Render – chọn mục Advance
Bước 3: Ở mục advance, chọn phần Easy Setup là: Final Cut Pro XML Round-Trip
– Phần Video Format: Quick Time
– Phần Codec: RGB 10b
– Phần FileSubfolder: Graded
– Phần Renderto: bản trỏ vào thư mục chứa file PRE
Chú ý trước khi ấn nút Add job to Render Queue bạn phải chuột vào phần Timeline bên dưới chọn lệnh Select All để đảm bảo quá trình Render ra là toàn bộ các file trong Timeline
– Cuối cùng ấn nút Add job to Render Queue và ấn nút Start Render để bắt đầu xuất ra file.
Bước 4: Quay trở lại bảng Edit vào phần Timeline. Chọn lệnh file – export XML trỏ file vào thư mục Pre
Bước 5: Quay trở lại Premiere. Mở dự án đang làm, chọn lệnh Import trong thư mục library – trỏ vào file xml vừa xuất
Chú ý: Bước này nếu bạn chưa cài phần mềm Desktop Video của Davinci thì hệ thống Premiere có thể sẽ báo lỗi. (hình ảnh)
Bước 6: Nếu hệ thống import thành công bạn sẽ thấy một thư mục trong phần thư viện và file Sequence bên trong. Mở file sequence bạn sẽ có toàn bộ dự án chứa file đã xử lý màu.
Bước 7: Bạn sẽ tiếp tục làm các thao tác như thêm các hiệu ứng, thêm đảo cảnh, xử lý âm thanh và kết thúc bộ phim của bạn trên premier.

Cập nhật các bài hướng dẫn của Tò mò Team qua các kênh:
Website : https://tomo.vn
Facebook : https://www.facebook.com/tomovietnam
Youtube: http://www.youtube.com/tomovietnam

© 2013 Sản phẩm thuộc bản quyền của Trung Sam Creative Design LTD,. Company và Tò mò Team

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Gia Thai Nguyen

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Bài 12: Tạo Folder và timelines trong Davinci Resolve

làm phim hoạt hình online

6 cách làm phim hoạt hình online bằng website miễn phí